Djevelen

DjevelenRekvisitt som ble laget av Sarah Emmelin Schanke til Halloween 2018. Modellen har et grunnskjelett fra en plastikk – modell fra Nille (skjelett) som er kuttet opp, satt sammen og remodellert. Horn og «kjøtt» er laget av pappmasjé, hud og slim...