Annonse risdal touring

annonse, 2017

Annonse for Risdal Touring som var på trykk i Egmont, Hjemmet i 2017. 

Her ble det benyttet både Adobe Photoshop, mockups og Adobe InDesign for å lage PDF-layout som skulle leveres til trykk.