Produktskyting: «Lokket», 08.10.2023

Oppgave på Bachelorstudiet for Multimedieteknologi og -design, Februar 2023. Storyboard, filming, lys, lyd, redigering og montasje av Sarah Emmelin Schanke og Guro Strømnes Jensen.