Background_office

Kontoret, 2022

Dette bildet startet med en plan om å lage en header til denne siden, inspirert av den japanske landingssiden til Nicker poster Colours. Utgangspunktet var en skisse, som siden skulle ha et illustrert uttrykk, digitalt. 

Illustrasjonen er laget i programmet Adobe Fresco. 

Hareprinsen

Kontoret, skisse 2022

Illustrasjon tegnet i Adobe Photoshop, var utgangspunktet for den ferdige illustrasjonen til headeren.